Pages

"Ishrana sove male ušare (Asio otus L. 1758) tijekom zime 2014./2015. godine na području županjske Posavine".
"Ishrana sove male ušare (Asio otus L. 1758) tijekom zime 2014./2015. godine na području županjske Posavine".
Višnja Jovanovac
Mala ušara (Asio otus L. 1758) je sova srednje veličine iz porodice pravih sova (Strigidae). S vremenom se prilagodila životu u neposrednoj blizini čovjeka te je vrsta ptice koja je danas sve brojnija u naseljenim područjima. U Crvenom popisu ugroženih vrsta IUCN-a mala ušara je klasificirana kao najmanje zabrinjavajuća (LC). Isti status ima i na Crvenom popisu ptica Hrvatske i zaštićena je Zakonom o zaštiti prirode. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti ishranu populacije male...
AKTIVNOST MIKROBNE DEHIDROGENAZE PRI RAZLIĈITIM TIPOVIMA TLA I BILJNOG POKROVA
AKTIVNOST MIKROBNE DEHIDROGENAZE PRI RAZLIĈITIM TIPOVIMA TLA I BILJNOG POKROVA
Martina Horvat
U tlu postoji mnoštvo enzima od kojih svaki ima kljuĉnu biokemijsku ulogu u konaĉnom procesu pretvorbe energije. Kao indikator ukupne biološke aktivnosti u tlu, najĉešće se koristi aktivnost dehidrogenaza. To su unutarstaniĉni enzimi i glavni predstavnici razreda oksidoreduktaza. Dehidrogenaze sudjeluju u biološkoj oksidaciji organske tvari tako što prenose elektrone iprotone s organskih supstanci na anorganske akceptore. Mikrobiološka oksidacija organske tvari povezana je s...
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST DERIVATA RODANINA
 SINTETIZIRANIH KNOEVENAGELOVOM KONDENZACIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU
 KOLIN-KLORID/UREA
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST DERIVATA RODANINA SINTETIZIRANIH KNOEVENAGELOVOM KONDENZACIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU KOLIN-KLORID/UREA
Marijana Ivkić
Derivati rodanina su heterociklički organski spojevi koji pokazuju širok spektar bioloških aktivnosti. Uzrok tih aktivnosti su mnogostruke mogućnosti strukturalnih modifikacija kako rodanina tako i njegovih derivata. U svrhu optimizacije primjene derivata rodanina u farmaceutskoj industriji istražuju se i sintetski putovi koji udovoljavaju zahtjevima zelene kemije poput biorazgradivosti, ekonomičnosti i netoksičnosti. U ovom radu je sintetizirana serija derivata rodanina...
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA KORE
 NARANČE (Citrus sinensis Osbeck cv. Washington navel) DOBIVENIH ULTRAZVUČNOM
 EKSTRAKCIJOM
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA KORE NARANČE (Citrus sinensis Osbeck cv. Washington navel) DOBIVENIH ULTRAZVUČNOM EKSTRAKCIJOM
Katarina Batrnek
Kora naranče sadržava različite fitokemikalije kao što su triterpeni, glikozidi te flavonoidi od kojih su većina antioksidativnog djelovanja. U današnje vrijeme sve više dolazi do iskorištavanja tvari koje se nalaze u kori naranče te je potrebno odrediti optimalne uvjete za najveći prinos tijekom ekstrakcije. Cilj ovog istraživanja je utvrditi kako različiti uvjeti ultrazvučne ekstrakcije uzoraka kore naranče (Citrus sinensis Osbeck cv. Washington navel) utječu na...
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA RUTVICE (Ruta graveolens L.) DOBIVENIH OPTIMIRANOM EKSTRAKCIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU KOLIN-KLORID/LIMUNSKA KISELINA
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA RUTVICE (Ruta graveolens L.) DOBIVENIH OPTIMIRANOM EKSTRAKCIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU KOLIN-KLORID/LIMUNSKA KISELINA
Dora Flačer
Rutvica R. graveolens je opsežno proučavana biljna vrsta zbog bogatog sadržaja fitokemikalija poput furanokumarina te flavonoida od kojih je najznačajniji rutin koji se smatra vrlo jakim antioksidansom. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako različiti uvjeti ekstrakcije listova rutvice u eutektičkim otapalima utječu na ukupni sadržaj rutina, fenolnih spojeva, antioksidacijsku i antibakterijsku aktivnost na Gram pozitivne i Gram negativne humane patogene te na taj način...
ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST OZIMOG SLAVONSKOG ČEŠNJAKA (Allium sativum L.)
ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST OZIMOG SLAVONSKOG ČEŠNJAKA (Allium sativum L.)
Iva Andračić
Češnjak (Allium sativum L.) ima značajnu ulogu u obrani ljudskog organizma od različitih bolesti, zahvaljujući visokom sadržaju antioksidacijskih tvari. Brojna istraživanja provedena na češnjaku dokazala su prisutnost antioksidacijskih i fenolnih spojeva, nekoliko sumpornih spojeva i vitamina. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u sadržaju ukupnih fenola, askorbinske kiseline i ukupne antioksidacijske aktivnosti četiri kultivara ozimog slavonskog češnjaka, te...
ANTIOKSIDACIJSKI ODGOVOR ENZIMA U IZDANKU I KORIJENU KLIJANACA PŠENICE NA TRETMAN CINKOM
ANTIOKSIDACIJSKI ODGOVOR ENZIMA U IZDANKU I KORIJENU KLIJANACA PŠENICE NA TRETMAN CINKOM
Tihana Kreković
Cink je važan mikronutrijent koji ima važnu ulogu u brojnim metaboličkim procesima u biljci, no pri većim koncentracijama je toksičan te može uzrokovati inhibiciju rasta i oksidacijski stres u brojnim biljnim vrstama. S ciljem istraživanja utjecaja cinka na antioksidacijski odgovor u korijenu i izdanku, mladi klijanci dviju sorti ozime pšenice (Divana i Srpanjka) tretirani su s dva različita izvora cinka (cinkov sulfat i cink-EDTA) tijekom sedam dana. Tretman cinkom nije značajno...
ARONIA MELANOCARPA - LJEKOVITA SVOJSTVA I PRIMJENA
ARONIA MELANOCARPA - LJEKOVITA SVOJSTVA I PRIMJENA
Antonija Zeko
Aronija je ljekovita biljka bogata bioaktivnim tvarima, poput fenola, antocijanina, flavonoida. Lako se uzgaja jer se može prilagoditi skoro svim životnim uvjetima i otporna je na bolesti i štetnike. Aronijini pripravci se koriste u liječenju i prevenciji mnogih bolesti. Od njenih bobica se prave sirupi, tablete, kapsule, džemovi, sokovi i ostali pripravci.
Aktivnost proteolitičkih enzima u brašnu različitih sorti ozime pšenice izložene fuzarijskoj paleži klasa
Aktivnost proteolitičkih enzima u brašnu različitih sorti ozime pšenice izložene fuzarijskoj paleži klasa
Iva Božinović
Fuzarijska palež klasa jedna je od ekonomski najrazornijih bolesti pšenice i globalni problem, uzrokujući velik gubitak prinosa i kvalitete zrna zbog smanjenog udjela proteina i škroba. Cilj istraživanja bio utvrditi utjecaj infekcije gljivicom Fusarium spp. na aktivnost nespecifičnih proteaza pšeničnog brašna, tehnološka svojstva kvalitete (sadržaj proteina, sedimentacijsku vrijednost, gluten indeks) te na karakteristike i kvalitetu tijesta. Osim toga, cilj je bio utvrditi...
Alge u prehrani čovjeka
Alge u prehrani čovjeka
Doris Matović
Alge su fotosintetski, kozmopolitski organizmi koji nastanjuju gotovo sva staništa. Osim što su najveći proizvođači kisika, njihova jedinstvena svojstva omogućuju im široku primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Izvrstan su izvor proteina, minerala, vlakana, ugljikohidrata i vitamina te se zbog svojih bioaktivnih sastojaka sve češće koriste kao funkcionalna hrana. Njihovo antioksidativno, antiviralno, antibakterijsko i antikancerogeno djelovanje ima veliki utjecaj na...
Alge u termalnim vodama
Alge u termalnim vodama
Valentina Šelja
Alge su organizmi koje ne možemo smatrati ubikvistima, već samo pojedine vrste okarakterizirati kao izuzetno sposobne za preživljavanje u ekstremnim uvjetima. Jedan od takvih neuobičajenih uvjeta je visoka temperatura koja posebice odgovara modrozelenim algama, a te uvjete pronalazimo u termalnim izvorima. Njihovoj ljekovitosti pridonosi najviše sastav minerala prirodne vode koja izvire iz dubine zemlje, no ujedno je moguće da jednim dijelom značajnu ulogu igra i ova mikrobiološka...
Alkilni analozi ugljikohidrata za označavanje i vizualizaciju
 glikokonjugata u stanicama
Alkilni analozi ugljikohidrata za označavanje i vizualizaciju glikokonjugata u stanicama
Marina Hukelj
Glikozilacija je evolucijski vrlo uspješan mehanizam jer je danas poznato kako su gotovo svi važni membranski i izvanstanični proteini glikozilirani. Uloga pojedinog glikana može se razlikovati ovisno o tkivu u kojem se nalazi, stupnju razvoja organizma, okolišnim čimbenicima i drugim faktorima. Struktura glikana posljedica je međuodnosa stotina gena te je kao takva i ona sama osjetljiva na svaku promjenu fiziologije stanice. Posljedično, mnoga su patološka stanja u organizmu...

Pages