Pages

Biologija, rasprostranjenost i status ugroženosti ivanjskog rovaša, Ablepharus kitaibelli (Bibron & Bory de Saint-Vincent 1833)
Biologija, rasprostranjenost i status ugroženosti ivanjskog rovaša, Ablepharus kitaibelli (Bibron & Bory de Saint-Vincent 1833)
Iva Marković
Ivanjski rovaš (Ablepharus kitaibelli) jedan je od najmanjih europskih guštera, a ujedno i najmanja vrsta guštera u Hrvatskoj. Rasprostranjenost vrste u Hrvatskoj ograničena je na izoliranim populacijama na planini Papuk i gradskom parku u Iloku zbog specifičnih klimatskih i edafskih uvjeta te ljudske prisutnosti. Potrebno je povećati zaštitu staništa kako ne bi došlo do gubitka populacija na tim područjima i kako bi se očuvala vrsta.
Biološke značajke kritično ugroženih vrsta danjih leptira u
 fauni Hrvatske
Biološke značajke kritično ugroženih vrsta danjih leptira u fauni Hrvatske
Stela Glavić
Leptire (Lepidoptera) ubrajamo među najbrojnije i najraznolikije skupine životinja. Nažalost, pojačana urbanizacija, intenziviranje poljoprivredne proizvodnje kao i zarašćivanje livadnih površina - najvažnijih staništa leptira - posljedično utječu na pad brojnosti leptira. Iz tih razloga, izdvajamo osam kritično ugroženih vrsta danjih leptira unutar hrvatske faune svrstanih u četiri porodice. Opstanak populacija leptira, posebno vrsta unutar roda Phengaris, ovisi o tipu...
Biološke značajke najsmrtonosnijih kukaca na Planetu
Biološke značajke najsmrtonosnijih kukaca na Planetu
Gabrijel Mirković
Budući da su najrasprostranjeniji i najbrojniji organizmi na Planetu kukci imaju nezamislivo veliki utjecaj na sve aspekte ljudskoga života. Iako se na spomen termina najsmrtonosnijih kukaca sama po sebi nameće misao da je riječ jedino o otrovnim vrstama u ovome je radu naglasak na onima koji su na toj listi zbog svoje vektorske uloge u prijenosu različitih oboljenja koji imaju izuzetno veliki i značajan javnozdravstveni utjecaj. U narednim su poglavljima opisani morfologija i...
Biološko suzbijanje biljnih bolesti
Biološko suzbijanje biljnih bolesti
Snježana Brajković
Ekološki pristup uzgoju raznih biljnih kulturasve se više primjenjuje u poljoprivredite je biološko suzbijanje biljnih bolesti jedna od ključnih mjera za njegovu uspješnost. Biološka kontrola je suzbijanje štetnih aktivnosti jednog organizma od strane jednog ili više drugih organizama nazvanih prirodnim neprijateljima. U ovom radu su opisani različiti mehanizmi djelovanja biološkog suzbijanja biljnih bolesti, kao što su antibioza, parazitizam i kompeticija. Opisani su načini...
Bioluminescencija kod životinja
Bioluminescencija kod životinja
Dunja Šimić
Bioluminescencija predstavlja produkciju i emitaciju svjetlosti od strane živog organizma, kao rezultat kemijske reakcije tijekom koje se kemijska energija pretvara u svjetlosnu. Životinje koje posjeduju ovu sposobnost nazvane su svjetlećim ili luminescentnim životinjama te pripadaju različitim životinjskim skupinama. U njih ubrajamo: praživotinje, spužve, žarnjake, rebraše, vrpčare, mekušce, kolutićavce, rakove, stonoge, kukce, bodljikaše, žiroglavce, plaštenjake i ribe....
Bioluminiscencija dubokomorskih organizama
Bioluminiscencija dubokomorskih organizama
Tea Pandurović
Bioluminiscencija je sposobnost emisije svjetlosti od strane organizama, najčešće dubokomorskih, zahvaljujući kemijskoj reakciji oksidacije molekule koja emitira svjetlost – luciferina. Zbog specifičnih uvjeta zone mezopelagijala organizmi su razvili prilagodbe koje im olakšavaju opstanak, ujedno i brojne prilagodbe obzirom na bioluminiscenciju. Bioluminiscencija za dubokomorske organizme ima brojne funkcije, za neke i više od jedne u isto vrijeme. Još uvijek se ne zna točno što...
Bolest divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.)
Bolest divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.)
Marko Plander
Divlji kesten prirodno je rasprostranjen u juţnoj Europi, ali se zbog svojih karakteristika danas koristi kao ukrasno drvo u različitim sredinama u kojima je izloţen napadu patogena koji uzrokuju razne bolesti. Najčešći uzročnici bolesti divljeg kestena su: gljiva Guignardia aesculi, kestenov moljac miner Cameraria ohridella, bakterija Pseudomonas syringae pv. aesculi te gljiva Glomerella cingulata. Najčešći simptom bolesti koje uzrokuju patogeni je defolijacija. U svrhu zaštite...
Bolesti i štetnici pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)
Bolesti i štetnici pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)
Marija Jovanovac
Pitomi kesten (Castanea sativa) je listopadna drvenasta vrsta koja potječe iz Male Azije, a u Europi je rasprostranjena najviše u južnom dijelu te Sredozemlju. Ova vrsta je značajna u šumskim ekosustavima, ali se i uzgaja zbog jestivog ploda te kao ukrasno drvo. Najčešći uzročnici bolesti pitomog kestena su fitopatogena gljiva Cryphonectria parasitica koja uzrokuje rak kore pitomog kestena, vrste iz roda Phytophtora koje uzrokuju tintnu bolest te osa šiškarica (Dryocosmus...
Braničevke (Diptera: Simuliidae) županjske Posavine
Braničevke (Diptera: Simuliidae) županjske Posavine
Natalija Džojić
Ova studija prikazala je faunističku raznolikost braničevki (Diptera: Simulidae) na području županjske Posavine. Jedinke porodice Simuliidae imaju važnu ulogu u vodeno prehrambenom lancu te u razgradnji organskih tvari, a također je to porodica agresivnih ektoparazita. Abiotički i biotički čimbenici određuju spektar vrsta braničevki pa time i bioraznolikost unutar svakog staništa.U ovom istraživanju determinirane su dvije vrste braničevki: Simulium (Wilhelmia)balcanicum...
Briga za mlade kod životinja
Briga za mlade kod životinja
Magdalena Lučić
Razvitak brige za mlade pruža mladima veću šansu za preživljavanje iako zahtjeva puno energije i vremena. Postoji nekoliko tipova brige za mlade, svaki je specifičan i prilagođen pojedinoj vrsti. Kod većine ptica prevladava monogamija jer oba roditelja mogu nahraniti dvostruko više mladih nego jedan roditelj, i mužjak i ženka će povećati svoj reproduktivni uspjeh tako što će zajedno brinuti za mlade. U sisavaca ženke su još više predodređene brinuti za mlade, pa...
CITOSKELET NEURONA U MIŠEVA S NEDOSTATKOM B-SERIJE GANGLIOZIDA
CITOSKELET NEURONA U MIŠEVA S NEDOSTATKOM B-SERIJE GANGLIOZIDA
Adrian Kuzmanović
Učinjena su histološka bojanja koronalnih prereza mozgova miševa s isključenim St8sia1 genom (KO) i miševa divljeg tipa (WT) kako bi se utvrdila tkivna raspodjela niza tvari unutar Cornu ammonis (CA) i Gyrus dentata (DG) regija hipokampusa. Analizom rezultata uočena je smanjena vaskularizacija CA3 regije hipokampusa miševa KO skupine u odnosu na miševe WT skupine. Nije uočena statistička značajna razlika u mitohondrijskoj aktivnosti između dvije skupine miševa. Manji intenzitet...
CRISPR/Cas9 tehnologija: značenje i primjena
CRISPR/Cas9 tehnologija: značenje i primjena
Ena Dumančić
Tehnologija CRISPR/Cas9 je alat genetičkog inženjerstva. Sam sustav je otkriven u imunosnom sustavu bakterija te je prilagođen za primjenu u biljnim i životinjskim stanicama uključujući i čovijeka. Şustav se sastoji od dvije domene, preoteina Cas9 koji sadrži NHN i RuvC domene za iskrivljenje ciljane DNA i gRNA koja dovodi protein Cas9 do ciljanog mjesta na DNA. Sustav izaziva dvolančane lomove na DNA koji se dalje popravlja mehanizmom prirodno urođenom stanici. Tehnologija...

Pages