Pages

Alternativni toksikološki testovi na embrijima pilića
Alternativni toksikološki testovi na embrijima pilića
Petar Glavaš
Postoje brojna toksikološka istraživanja koja se provode na životinjama in vivo. Zbog etičkih i drugih problema razvijaju se alternativni toksikološki testovai kao npr. in ovo na ptičjim jajima koji bi uklonili ove dileme. Razvojem kulture pilećih embrija izvan ljuske moguće je osuvremenjivanje in ovo istraživanja zahvaljujući direktnom promatranju promjena koje se događaju tijekom embrionalnog razvoja ptica. U ovom radu se istraživala metoda simulacije ljuske jajeta kao...
AmphibioNN - konvulacijska neuralna mreža za automatsku determinaciju vrsta vodozemaca Hrvatske
AmphibioNN - konvulacijska neuralna mreža za automatsku determinaciju vrsta vodozemaca Hrvatske
Nino Hasl
Konvolucijske neuralne mreže u širokoj su uporabi na raznim zadacima analize slikovnih podataka kao što su detekcija, segmentacija i klasifikacija. Sve se više primjenjuju i u svrhu klasifikacije bioloških vrsta raznih skupina organizma. Ovim radom istražena je mogućnost upotreba konvolucijskih mreža za determinaciju vrsta vodozemaca. Također je napravljena vizualna analiza mreže radi interpretacije.
Analiza kvalitete vode za piće na području Osječko-baranjske
 županije tijekom 2019. godine
Analiza kvalitete vode za piće na području Osječko-baranjske županije tijekom 2019. godine
Lidija Ribić
Voda čovjeku predstavlja osnovi resurs za preživljavanje. Industrijalizacija i povećanje ljudske populacije dovodi do onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja, a klimatske promjene sve više smanjuju dostupnost i kvalitetu vode. Kako bi voda za piće bila zdravstveno ispravna, prolazi kroz pogon za obradu sirove vode te se njezina kvaliteta mora svakodnevno kontrolirati. Kako bi se ustanovila zdravstvena ispravnost vode za piće na području Osječko-baranjske županije, u...
Analiza populacije fitopatogene gljive Ophiostoma novo-ulmi na području Hrvatske
Analiza populacije fitopatogene gljive Ophiostoma novo-ulmi na području Hrvatske
Helena Vilc
Holandska bolest brijesta jedna je od najrazornijih biljnih bolesti koja je dovela do sušenja i propadanja brijesta (Ulmus spp.) diljem Europe, Sjeverne Amerike i centralne Azije. Uzročnik druge pandemije ove bolesti je fitopatogena gljiva Ophiostoma novo-ulmi koja se dijeli na dvije podvrste: O. novo-ulmi ssp. novo-ulmi i O. novo-ulmi ssp. americana. Parcijalna reproduktivna barijera i dugotrajna prisutnost obje podvrste jedne blizu druge omogućuje njihovu hibridizaciju u prirodi. U ovom...
Analiza regije uz 3' kraj MAT lokusa izolata gljive Ophistoma novo-ulmi
Analiza regije uz 3' kraj MAT lokusa izolata gljive Ophistoma novo-ulmi
Kristina Boljevac
Značajni čimbenici u evolucijskom razvoju fitopatogene gljive Ophiostoma novo-ulmi, uzročnika holandske bolesti brijesta, su hibridizacija i prijenos gena od srodne vrste O. ulmi. Spolno razmnožavanje, koje značajno doprinosi povećanju varijabilnosti O. novo-ulmi, moguće je samo između različitih tipova parenja, označenih kao MAT-1 i MAT-2, što je određeno različitim idiomorfima na MAT lokusu. Pojava MAT-1 tipa u originalno klonalnim populacijama O. novo-ulmi MAT-2 tipa...
Analiza uspjeha učenika pri rješavanju pisane provjere znanja iz Biologije
Analiza uspjeha učenika pri rješavanju pisane provjere znanja iz Biologije
Stela Petrošanec
g rada: Cilj rada bio je analizirati kvalitativnu strukturu pitanja pisane provjere znanja konstruirane za potrebe županijskog natjecanja iz Biologije i utvrditi procjenu učitelja i nastavnika o vlastitoj kompetenciji za razvoj kompetencije rješavanja problema kod učenika te koliko im u tom razvoju pomažu stručni skupovi. U tu svrhu provedena je anketa zatvorenog tipa te je analizirana pisana provjera znanja povedena na županijskom natjecanju iz Biologije 2017./2018. školske...
Analiza usvojenosti temeljnih bioloških koncepata s osvrtom na samoprocjenu učenika i načina poučavanja učitelja
Analiza usvojenosti temeljnih bioloških koncepata s osvrtom na samoprocjenu učenika i načina poučavanja učitelja
Viktoria Čurila
Tijekom procesa učenja dolazi do transformacije postojećeg znanja pri čemu se stvaraju novi koncepti, a već usvojeni se nadograđuju. Ovaj proces mogu omesti pogrešne predodžbe odnosno miskoncepcije. Kako bi se biološki koncepti mogli pravilno usvojiti takve predodžbe je potrebno zamijeniti ispravnim konceptima. Uspješnost toga ovisi o načinu poučavanja i (samo)vrednovanja. Cilj ovog rada je utvrditi usvojenost temeljnih bioloških koncepata propisanih predmetnim kurikulom za...
Anatomske prilagodbe na let kod šišmiša (Chiroptera)
Anatomske prilagodbe na let kod šišmiša (Chiroptera)
Ivana Vukšić
Šišmiši su jedna od tri skupine životinja koja je razvila sposobnost aktivnog leta, a jedina skupina u razredu sisavaca (mammalia). Noćne su životinje i postoji više od 1000 vrsta šišmiša. Dijele se u dva podreda velešišmiši i sitnošišmiši, razlikuju se u ishrani, staništu i ponašanju. Prilikom kretanja i snalaženja u prostoru pomaže im mogućnost eholokacije, stvaranje zvučnih valova koji su ljudskom uhu nečujni. Osnovni zadatak ovoga rada je prepariranje...
Antibakterijska svojstva ekstrakata pokožice
 različitih sorata bijelog grožđa (Vitis vinifera L.)
Antibakterijska svojstva ekstrakata pokožice različitih sorata bijelog grožđa (Vitis vinifera L.)
Iva Božinović
Prisutnost polifenola u pokožici predmet je brojnih istraživanja zbog njihovih pozitivnih učinaka na ljudsko zdravlje. Polifenolni spojevi u grožđu zastupljeni su u dvije osnovne kategorije: flavonoidi i neflavonoidi. U skupinu flavonoida ubrajaju se flavan-3-oli, flavonoli, flavanoli i antocijani, a u kategoriji neflavonoida zastupljeni su stilbeni, te fenolne kiseline (hidroksibenzojeve i hidroksicimetne). Najznačajniju razliku između crnog i bijelog grožđa čini prisutnost...
Antibakterijska svojstva ekstrakata pokožice različitih sorata
 crnog grožđa (Vitis vinifera L.)
Antibakterijska svojstva ekstrakata pokožice različitih sorata crnog grožđa (Vitis vinifera L.)
Ivan Kujundžić
Ekstrakti pokožice grožđa bogati su fenolnim spojevima za koje je poznato da posjeduju antioksidacijsku i antibakterijsku aktivnost. Crno grožđe je bogato antocijanima koji, uz antioksidacijsko i antibakterijsko djelovanje, pridonose karakterističnoj boji crnih vina. Fenolni su spojevi u grožđu zastupljeni u dvije osnovne grupe: flavonoidi i neflavonoidi. Na polifenolni sastav grožđa i vina utječu parametri poput sastava tla, količine svjetlosti, temperature i količine vode...
Antiestrogeno djelovanje indola iz zelenog lisnatog povrća
Antiestrogeno djelovanje indola iz zelenog lisnatog povrća
Josipa Matuha
Zeleno lisnato povrće skupina je biljaka koja pripada porodici Brassicaceaea. Bogato je indolima, koji su produkt hidrolize glukozinolata. U potencijalno korisne aktivnosti glukozinolata i proizvoda njihove enzimatske hidrolize ubrajaju se antifungalna, antibakterijska, bioherbicidna, biopesticidna, antioksidativna, antimutagena iantikancerogena aktivnost. Indol 3-karbinol i i diindolilmetan (DIM) su ključne bioaktivne molekule zelenog lisnatog povrća. Djeluju kao antiestrogeni, odnosno...
Antimikrobne aktivnosti ekstrakta korijena sladića (Glycyrrhiza glabra L.)
Antimikrobne aktivnosti ekstrakta korijena sladića (Glycyrrhiza glabra L.)
Filip Babić
Sladić (Glycyrrhiza glabra L.) je ljekovita biljka koja je bogata bioaktivnim tvarima kao što su flavonoidi, fenoli, triterpenski saponini, eterična ulja i brojnim drugim. Od svih bioaktivnih tvari izoliranih iz ekstrakta korijena sladića, najvažniji su glicirizin i glabridin koji imaju antimikrobne (antibakterijske i antifungalne) aktivnosti i također antiviralno djelovanje. Brojna znanstvena istraživanja potvrdila su pozitivno djelovanje ekstrakta korijena sladića protiv nekih...

Pages