Pages

"Ishrana sove male ušare (Asio otus L. 1758) tijekom zime 2014./2015. godine na području županjske Posavine".
"Ishrana sove male ušare (Asio otus L. 1758) tijekom zime 2014./2015. godine na području županjske Posavine".
Višnja Jovanovac
Mala ušara (Asio otus L. 1758) je sova srednje veličine iz porodice pravih sova (Strigidae). S vremenom se prilagodila životu u neposrednoj blizini čovjeka te je vrsta ptice koja je danas sve brojnija u naseljenim područjima. U Crvenom popisu ugroženih vrsta IUCN-a mala ušara je klasificirana kao najmanje zabrinjavajuća (LC). Isti status ima i na Crvenom popisu ptica Hrvatske i zaštićena je Zakonom o zaštiti prirode. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti ishranu populacije male...
AKTIVNOST MIKROBNE DEHIDROGENAZE PRI RAZLIĈITIM TIPOVIMA TLA I BILJNOG POKROVA
AKTIVNOST MIKROBNE DEHIDROGENAZE PRI RAZLIĈITIM TIPOVIMA TLA I BILJNOG POKROVA
Martina Horvat
U tlu postoji mnoštvo enzima od kojih svaki ima kljuĉnu biokemijsku ulogu u konaĉnom procesu pretvorbe energije. Kao indikator ukupne biološke aktivnosti u tlu, najĉešće se koristi aktivnost dehidrogenaza. To su unutarstaniĉni enzimi i glavni predstavnici razreda oksidoreduktaza. Dehidrogenaze sudjeluju u biološkoj oksidaciji organske tvari tako što prenose elektrone iprotone s organskih supstanci na anorganske akceptore. Mikrobiološka oksidacija organske tvari povezana je s...
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA RUTVICE (Ruta graveolens L.) DOBIVENIH OPTIMIRANOM EKSTRAKCIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU KOLIN-KLORID/LIMUNSKA KISELINA
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA RUTVICE (Ruta graveolens L.) DOBIVENIH OPTIMIRANOM EKSTRAKCIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU KOLIN-KLORID/LIMUNSKA KISELINA
Dora Flačer
Rutvica R. graveolens je opsežno proučavana biljna vrsta zbog bogatog sadržaja fitokemikalija poput furanokumarina te flavonoida od kojih je najznačajniji rutin koji se smatra vrlo jakim antioksidansom. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako različiti uvjeti ekstrakcije listova rutvice u eutektičkim otapalima utječu na ukupni sadržaj rutina, fenolnih spojeva, antioksidacijsku i antibakterijsku aktivnost na Gram pozitivne i Gram negativne humane patogene te na taj način...
ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST OZIMOG SLAVONSKOG ČEŠNJAKA (Allium sativum L.)
ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST OZIMOG SLAVONSKOG ČEŠNJAKA (Allium sativum L.)
Iva Andračić
Češnjak (Allium sativum L.) ima značajnu ulogu u obrani ljudskog organizma od različitih bolesti, zahvaljujući visokom sadržaju antioksidacijskih tvari. Brojna istraživanja provedena na češnjaku dokazala su prisutnost antioksidacijskih i fenolnih spojeva, nekoliko sumpornih spojeva i vitamina. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u sadržaju ukupnih fenola, askorbinske kiseline i ukupne antioksidacijske aktivnosti četiri kultivara ozimog slavonskog češnjaka, te...
ANTIOKSIDACIJSKI ODGOVOR ENZIMA U IZDANKU I KORIJENU KLIJANACA PŠENICE NA TRETMAN CINKOM
ANTIOKSIDACIJSKI ODGOVOR ENZIMA U IZDANKU I KORIJENU KLIJANACA PŠENICE NA TRETMAN CINKOM
Tihana Kreković
Cink je važan mikronutrijent koji ima važnu ulogu u brojnim metaboličkim procesima u biljci, no pri većim koncentracijama je toksičan te može uzrokovati inhibiciju rasta i oksidacijski stres u brojnim biljnim vrstama. S ciljem istraživanja utjecaja cinka na antioksidacijski odgovor u korijenu i izdanku, mladi klijanci dviju sorti ozime pšenice (Divana i Srpanjka) tretirani su s dva različita izvora cinka (cinkov sulfat i cink-EDTA) tijekom sedam dana. Tretman cinkom nije značajno...
ARONIA MELANOCARPA - LJEKOVITA SVOJSTVA I PRIMJENA
ARONIA MELANOCARPA - LJEKOVITA SVOJSTVA I PRIMJENA
Antonija Zeko
Aronija je ljekovita biljka bogata bioaktivnim tvarima, poput fenola, antocijanina, flavonoida. Lako se uzgaja jer se može prilagoditi skoro svim životnim uvjetima i otporna je na bolesti i štetnike. Aronijini pripravci se koriste u liječenju i prevenciji mnogih bolesti. Od njenih bobica se prave sirupi, tablete, kapsule, džemovi, sokovi i ostali pripravci.
Alge u prehrani čovjeka
Alge u prehrani čovjeka
Doris Matović
Alge su fotosintetski, kozmopolitski organizmi koji nastanjuju gotovo sva staništa. Osim što su najveći proizvođači kisika, njihova jedinstvena svojstva omogućuju im široku primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Izvrstan su izvor proteina, minerala, vlakana, ugljikohidrata i vitamina te se zbog svojih bioaktivnih sastojaka sve češće koriste kao funkcionalna hrana. Njihovo antioksidativno, antiviralno, antibakterijsko i antikancerogeno djelovanje ima veliki utjecaj na...
Alge u termalnim vodama
Alge u termalnim vodama
Valentina Šelja
Alge su organizmi koje ne možemo smatrati ubikvistima, već samo pojedine vrste okarakterizirati kao izuzetno sposobne za preživljavanje u ekstremnim uvjetima. Jedan od takvih neuobičajenih uvjeta je visoka temperatura koja posebice odgovara modrozelenim algama, a te uvjete pronalazimo u termalnim izvorima. Njihovoj ljekovitosti pridonosi najviše sastav minerala prirodne vode koja izvire iz dubine zemlje, no ujedno je moguće da jednim dijelom značajnu ulogu igra i ova mikrobiološka...
Antiestrogeno djelovanje indola iz zelenog lisnatog povrća
Antiestrogeno djelovanje indola iz zelenog lisnatog povrća
Josipa Matuha
Zeleno lisnato povrće skupina je biljaka koja pripada porodici Brassicaceaea. Bogato je indolima, koji su produkt hidrolize glukozinolata. U potencijalno korisne aktivnosti glukozinolata i proizvoda njihove enzimatske hidrolize ubrajaju se antifungalna, antibakterijska, bioherbicidna, biopesticidna, antioksidativna, antimutagena iantikancerogena aktivnost. Indol 3-karbinol i i diindolilmetan (DIM) su ključne bioaktivne molekule zelenog lisnatog povrća. Djeluju kao antiestrogeni, odnosno...
Antimikrobne aktivnosti ekstrakta korijena sladića (Glycyrrhiza glabra L.)
Antimikrobne aktivnosti ekstrakta korijena sladića (Glycyrrhiza glabra L.)
Filip Babić
Sladić (Glycyrrhiza glabra L.) je ljekovita biljka koja je bogata bioaktivnim tvarima kao što su flavonoidi, fenoli, triterpenski saponini, eterična ulja i brojnim drugim. Od svih bioaktivnih tvari izoliranih iz ekstrakta korijena sladića, najvažniji su glicirizin i glabridin koji imaju antimikrobne (antibakterijske i antifungalne) aktivnosti i također antiviralno djelovanje. Brojna znanstvena istraživanja potvrdila su pozitivno djelovanje ekstrakta korijena sladića protiv nekih...
Antioksidacijski odgovor vrste Lemna gibba na djelovanje ionskog koloidnog srebra
Antioksidacijski odgovor vrste Lemna gibba na djelovanje ionskog koloidnog srebra
Lara Barišić
Vodena leća Lemna gibba L. izložena je djelovanju različitih koncentracija ionskog koloidnog srebra u hranjivoj otopini. Akumulacija srebra u tkivu vrste L. gibba uzrokovala je oštećenje fotosintetskog sustava, smanjenje koncentracije fotosintetskih pigmenata te smanjenje koncentracije proteina. Aktivnosti glutation-reduktaze i glutation-S-transferaze su se smanjivale povećavanjem koncentracije ionskog koloidnog srebra, dok su se aktivnosti ostalih antioksidativnih enzima...
Antioxidativna aktivnost vrste Salvia hispanica L.
Antioxidativna aktivnost vrste Salvia hispanica L.
Ivan Vlašiček
Chia (Salvia hispanica L.) jednogodišnja je biljka poznata kao izvor sjemenki bogatih nutrijentima. U ovome radu ispitivan je utjecaj osvjetljavanja etioliranih klijanaca chije, tijekom 24 i 48 sata, na njihovu ukupnu antioksidativnu aktivnost, te na sadržaj ukupnih topljivih polifenola, askorbinske kiseline i koncentraciju karotenoida. Najveća koncentracija karotenoida izmjerena je nakon 48 sati osvjetljavanja, jednako kao i sadržaja askorbinske kiseline. Sadržaj ukupnih topljivih...

Pages