Rad nije dostupan
diplomski rad
AKTIVNOST MIKROBNE DEHIDROGENAZE PRI RAZLIĈITIM TIPOVIMA TLA I BILJNOG POKROVA

Martina Horvat (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju