diplomski rad
Fitoplankton i fizikalno-kemijski čimbenici melioracijskih kanala Kopačkog rita

Anastazija Školka (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju