diplomski rad
Invazivne vrste vodenih beskralježnjaka u rijeci Dravi na području grada Osijeka

Maja Pekez (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju