Batrnek, Katarina: ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA KORE NARANČE (Citrus sinensis Osbeck cv. Washington navel) DOBIVENIH ULTRAZVUČNOM EKSTRAKCIJOM

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja