Rad nije dostupan
diplomski rad
Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita

Ivan Đurkić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju