diplomski rad
KVANTITATIVNE OSOBINE DINAMIKE RASTA ALGI Scenedesmus sp.

Sonja Dragojević (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju