diplomski rad
UTJECAJ SELENA NA ANTIOKSIDACIJSKI ODGOVOR KLIJANACA PŠENICE TRETIRANIH KADMIJEM

Gabrijela Dragičević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju