Rad nije dostupan
diplomski rad
MIKROFITSKE ZAJEDNICE U OBRAŠTAJU AKVATIČNIH BIOTOPA KOPAČKOG RITA

Adrijana Baković (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju