diplomski rad
SAPROKSILNI KORNJAŠI KAO INDIKATORI OČUVANOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA

Matej Šag (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju