Rad nije dostupan
diplomski rad
PROSTORNA I VREMENSKA VARIJACIJA KVALITATIVNOG I KVANTITATIVNOG SASTAVA LIČINKI CERATOPOGONIDAE (DIPTERA) PRIRODNIH PODLOGA (SAKADAŠKO JEZERO)

Valentina Kadić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju