Rad nije dostupan
diplomski rad
Utjecaj poplava na vertikalnu distribuciju fitoplanktona Sakadaškog jezera

Marija Štivičević (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju