diplomski rad
STRUKTURA MIKROFITA U OBRAŠTAJNIM ZAJEDNICAMA NA PLIVAJUĆOJ NEPAČKI (Salvinia natans (L.) ALL.) U POPLAVNOM PODRUČJU KOPAČKOG RITA

katarina Jonjić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju