diplomski rad
DISKRETNI MODELI DINAMIKE POPULACIJA VRSTA UNUTAR TROČLANIH HRANIDBENIH LANACA I EKOLOŠKIH MREŽNIH STRUKTURA

Nikolina Bilić - Dujmušić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju