završni rad
Ekologija vrsta roda večernjaci (Nyctalus) šišmiši (Chiroptera)

Valerija Aptreeva (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju