diplomski rad
FAUNISTIČKO - EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA KRPELJA (ACARI: IXODIDAE) NA PODRUČJU MIKLEUŠA

Marko Teni (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju