diplomski rad
USPOREDBA UČINKA JAKOG HRVATSKOG I FRANCUSKOG IZOLATA HIPOVIRUSA NA RAST I SPORULACIJU GLJIVE CRYPHONECTRIA PARASITICA (MURRILL) BARR

Jelena Spišić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju