diplomski rad
DANJI LEPTIRI (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) PRILOG POZNAVANJU BIOTSKE RAZNOLIKOSTI REGIONALNOG PARKA MURA - DRAVA

Dragana Pongrac (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju