diplomski rad
UTJECAJ GLUKOKORTIKOIDA NA MITOHONDRIJSKIPUT APOPTOZE TIMOCITA

Matija Pleša (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju