(1 - 2 of 2)
Poveznica na dokument Regulacija metabolizma masti u pretilosti
Poveznica na dokument Utjecaj visokokalorične prehrane na strukturu masnog tkiva  gravidnih Sprague-Dawley štakorica