Pages

Funkcionalne skupine fitoplanktona rijeke Drave
Funkcionalne skupine fitoplanktona rijeke Drave
Katarina Peharda
Kako se tradicionalna taksonomska klasifikacija pokazala nedovoljno osjetljivom, u ovom je radu s ciljem boljeg razumijevanja i praćenja promjena fitoplanktona riječnog ekosustava korišten koncept funkcionalnih skupina kojeg je definirao Reynolds i sur. (2002), a revidirala Padisák i sur. (2009). Istraživanja kvalitativnog i kvantitativnog sastava potamoplanktona i fizikalno-kemijskih svojstava rijeke Drave obavljena su na jednom lokalitetu, desnoj obali grada Osijeka, tijekom...
GENETIČKI DOPRINOS MEHANIZMIMA VIRULENTNOSTI U VRSTE Campylobacter fetus subsp. venerealis
GENETIČKI DOPRINOS MEHANIZMIMA VIRULENTNOSTI U VRSTE Campylobacter fetus subsp. venerealis
Dina Vorkapić
Campylobacter fetus subsp. venerealis (Cfv) je patogen koji kolonizira goveđi spolni sustav uzrokujući pobačaj i neplodnost. Pretpostavlja se da geni fic1 i fic2, pronađeni u genomu ove podvrste, doprinose njenoj virulentnosti i prilagodbi na domaćina, te da produkti ovih gena, efektorni proteini Fic1 i Fic2, funkcioniraju kao toksin-antitoksin sustav unutar bakterijske stanice. Navedeni geni proučavani su u ovom radu te je predložen njihov odnos i funkcija unutar Cfv.
GENOTOKSIČNI BIOMARKERI – KARAKTERISTIKE I PRIMJENA
GENOTOKSIČNI BIOMARKERI – KARAKTERISTIKE I PRIMJENA
Antonio Šimić
Genotoksikologija objašnjava utjecaj kemijskih i fizikalnih faktora na genetski materijal koji uzrokuju nasljedne promjene (mutacije) u strukturnom integritetu genoma (mutagenost). Provedbom odgovarajućih in silico (računalnih), in vitro (na staničnim kulturama ili bakterijama) ili in vivo (na živim organizmima) metoda dobivaju se podaci o genotoksičnom karakteru testiranog kemijskog spoja. In silico tehnike istraživanja genotoksičnosti kemikalija imaju primjenu u preliminarnim...
GNIJEŽĐENJE BIJELE RODE (Ciconia ciconia L. 1785) U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
GNIJEŽĐENJE BIJELE RODE (Ciconia ciconia L. 1785) U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Sanela Horvat
Bijela roda (Ciconia ciconia L.1758.) je ptica gnjezdarica riječnih dolina kontinentalne Hrvatske. Istraživanjem na području Osječko-baranjske županije, od 20.travnja do 10.srpnja 2014., u 95 naselja zabilježeno je 189 gnijezda bijele rode od kojih je 167 (88.36 %) bilo aktivno, a 22 (11.64%) neaktivno. Od 167 parova koji su započeli gniježđenje, u ukupno 74 nije bilo pomlatka, u 21 gnijezdu bilo je po jedno mlado, u 27 gnijezda bilo je po dva mlada, u 18 gnijezda bilo je po tri...
GNIJEŽĐENJE I DINAMIKA POPULACIJA KOLONIJALNIH VRSTA ČAPLJI (ARDEIDAE) U POSEBNOM ORNITOLOŠKOM REZERVATU KRAPJE ĐOL, PARK PRIRODELONJSKO POLJE
GNIJEŽĐENJE I DINAMIKA POPULACIJA KOLONIJALNIH VRSTA ČAPLJI (ARDEIDAE) U POSEBNOM ORNITOLOŠKOM REZERVATU KRAPJE ĐOL, PARK PRIRODELONJSKO POLJE
Ivana Orkić
Porodica čaplji (lat. Ardeidae) pripada redu rodarica (Ciconiiformes) za koje je karakteristično gniježđenje u kolonijama te uska povezanost s vodenim staništima. Cilj ovog rada je istraživanje dinamike i gniježđenja populacije kolonijalnih čaplji (Ardeidae) u Posebnom Ornitološkom rezervatu Krapje Đol u Parku prirode Lonjsko polje. Istraživanje je provedeno u svibnju i lipnju 2013. godine.Zabilježeno je pet vrsta čaplji: gak kvakavac Nycticorax nycticorax Linnaeus 1758, ţuta...
Genetički mehanizmi alergijskih bolesti
Genetički mehanizmi alergijskih bolesti
Katarina Benčić
Alergijske bolesti nasljedne su bolesti čija se učestalost značajno povećala u posljednjih 50 godina. Istraživanjima je utvrđena njihova korelacija s ekspresijom pojedinih gena, a simptomi alergijskih reakcija posljedica su kaskadnih reakcija i međudjelovanja upalnih procesa. Novi pristupi u istraživanjima kao što su Next Generation Sequencing (NGS) i Genome Wide Association Studies (GWAS) omogućavaju ispitivanje različitih kategorija unutar i između populacija te razvijaju...
Genotipske razlike u fiziološkom odgovoru klijanaca kukuruza na
 zasušivanje
Genotipske razlike u fiziološkom odgovoru klijanaca kukuruza na zasušivanje
Matea Marelja
Ograničena dostupnost vode jedan je od glavnih čimbenika oksidativnog stresa u biljkama, a u takvim uvjetima nastaju reaktivne kisikove jedinke (ROS) koje oštećuju biološke membrane i stanične strukture. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti kako stres uvjetovan zasušivanjem utječe na fiziološki odgovor različitih genotipova klijanaca kukuruza (Zea mays L.). Zasušivanje je u većini genotipova izazvalo povećanje koncentracije lipidne peroksidacije, vodikovog peroksida i...
Gniježđenje bijele rode (Ciconia ciconia L. 1758) u istočnom dijelu
 Brodsko-posavske županije
Gniježđenje bijele rode (Ciconia ciconia L. 1758) u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije
Nikolina Nađ
Bijele rode gnijezde u kontinentalnom dijelu Hrvatske, te je hrvatska populacija procijenjena na 1 100-1 300 parova. Prema IUCN-u, u Europi i u Hrvatskoj bijele rode pripadaju kategoriji „LC“, najmanje zabrinjavajućih vrsta. Bijele rode pogodne su za monitoring zbog svog načina gniježđenja u blizini ljudi, ali i zbog predatorskog načina ishrane jer plijen nalaze na mozaičnim staništima poljoprivrednih, livadnih i vlažnih područja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi...
Gniježđenje bijele rode (Ciconia ciconia L. 1758.) duž rijeke Vuke u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2021. godine
Gniježđenje bijele rode (Ciconia ciconia L. 1758.) duž rijeke Vuke u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2021. godine
Antea Đurić
Bijela roda (Ciconia ciconia L.) ptica je močvarica koja obitava i gnijezdi na području kontinentalne Hrvatske. Prema procjenama hrvatsku populaciju čini 1100-1300 parova. Gnijezde se u selima i gradovima, u okolini poljoprivrednih i vlažnih staništa te pašnjaka i travnjaka koji im predstavljaju važan izvor prehrane. Rode su životom vezane uz ljude, gnijezda najčešće prave na dimnjacima kuća, drvenim ili betonskim stupovima, i stupovima javne rasvjete koji mogu sadržavati...
Gniježđenje bijele rode, Ciconia ciconia L. 1758., duž rijeke Vuke u okolici Beketinaca
Gniježđenje bijele rode, Ciconia ciconia L. 1758., duž rijeke Vuke u okolici Beketinaca
Tajana Cvančić
Bijela roda (Ciconia ciconia L.) je jedna od najvećih i najpoznatijih ptica selica u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Istraživanjem na području duž rijeke Vuke u okolici Beketinaca tijekom svibnja,lipnja i srpnja 2012. godine pronađeno je 32 gnijezda bijele rode u 31 naselju od čega je njih 27 bilo aktivno, a 5 neaktivno. Najviše gnijezda je nađeno u Čepinskim Martincima (4 gnijezda).Najviše gnijezda smješteno je na stupovima električne mreže (21), te na širokim dimnjacima...
Gniježđenje bijele žličarke Platalea leucorodia L. 1758. na ribnjacima Jasinje tijekom 2013. godine
Gniježđenje bijele žličarke Platalea leucorodia L. 1758. na ribnjacima Jasinje tijekom 2013. godine
Martina Štimac
Bijela žličarka (Platalea leucorodia L. 1758) pripada redu rodarica (Ciconiiformes) čiji je život vezan uz vlažna i močvarna staništa. Staništa bijele žličarke u Hrvatskoj smještena su uz poplavna područja duž rijeke Save. Prema IUCN-ovom crvenom popisu ugroženih vrsta bijela žličarka klasificirana je kao najmanje zabrinjavajuća (LC), dok je na Crvenom popisu ptica Hrvatske klasificirana kao ugrožena (EN) te je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. Cilj ovog rada je...
Gniježđenje bijele žličarke Platalea leucorodia L. 1758. u Posebnom ornitološkom rezervatu Krapje Đol, Park prirode Lonjsko polje tijekom 2013. godine
Gniježđenje bijele žličarke Platalea leucorodia L. 1758. u Posebnom ornitološkom rezervatu Krapje Đol, Park prirode Lonjsko polje tijekom 2013. godine
Nikolina Kostadinović
Prema sistematskom položaju vrsta bijela žličarka (Platalea leucorodia L. 1758) pripada redu Ciconiiformes (rodarice) za koje je karakteristično da su vezane za različita vlažna i močvarna staništa. U Hrvatskoj tipična staništa bijelih žličarki su poplavna područja duž rijeke Save. Cilj ovog rada je istraživanje gnjezdeće populacije bijelih žličarki u Posebnom zoološkom rezervatu Krapje Đol u Parku prirode Lonjsko polje tijekom 2013. godine. Istraživanje je provedeno u...

Pages