master's thesis
Razvoj alga u obraštajnim zajednicama Sakadaškog jezera u stabilnim hidrološkim uvjetima

Andrijana Jovanovac (2012)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology