master's thesis
Fauna vodenih beskralježnjaka perifitona prirodnihpodloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na maločetinaše

Marija Dundović (2013)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of biology